Kinderopvang natuurlijk

headerfoto_7.png

De nieuwe wet voor de kinderopvang biedt ondernemers ruimte zelf hun richting te bepalen en zich te profileren met kwaliteit. Dat houdt echter wel in dat het toezicht ook zal veranderen. Dit zal zich namelijk steeds meer gaan richten op een verhoging van de kwaliteit en heldere regels. Het past allemaal binnen het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat in juni 2016 is gesloten. Wat betekent dit voor ouders? Als het goed is zal de opvang voor hun kind verbeteren. Binnen Heemhuys is kwaliteit vanaf het begin al een belangrijk aandachtspunt.  

Voor de kinderopvang is nieuwe wetgeving in de maak. Belangrijk daarbij voor kinderopvangorganisties is dat het toezicht ook zal veranderen. De herijking van de wet en Het Nieuwe Toezicht richten zich onder meer op kwaliteitsverhoging en heldere regels. De wettelijke verplichtingen rondom opvoeden in de kinderopvang, de pedagogische opdracht, worden dus aangescherpt en toegespitst. Tegelijk komt er meer ruimte voor maatwerk en innovatieve praktijken. Het effect hiervan is, dat er meer mogelijkheden komen voor ondernemingen om eigen keuzes te maken op het gebied van de pedagogische kwaliteit. Ondernemers kunnen zelfstandiger hun richting bepalen, zich duidelijker profileren met kwaliteit en de ruimte nemen om hun meerwaarde aan te tonen. Transparantie over de keuzes rondom pedagogische kwaliteit sluit goed aan bij de insteek van de wet.

Pedagogische belofte
In Nederland opereert een kinderopvangondernemer of -stichting in een private markt. De verwachting is, dat steeds vaker het pedagogisch beleid gebruikt zal worden als een manier voor kinderopvangorganisaties om zich te profileren in die markt. De pedagogische keuzes in het beleid vormen dan eigenlijk een pedagogische belofte, een vakinhoudelijke belofte die aan de ouders en hun kinderen wordt gedaan. De pedagogische belofte is onderdeel van een klantbelofte. De ondernemer kan zich er naar buiten toe mee onderscheiden. Bij het toenemende belang van zowel de keuzes in pedagogische kwaliteit, en de transparantie daarover, kunnen instrumenten voor (zelf)evaluatie een belangrijke rol spelen. Dat zijn instrumenten die een ondernemer of stichting helpen bij het meten en transparant maken van de pedagogische belofte. Het gaat dus om instrumenten die zich niet richten op de verplichtingen die de wet oplegt, maar op de 'vrije ruimte' die organisaties hebben. In die zin gebruikt Heemhuys als instrument een jaarlijkse evaluatie om de tevredenheid van de ouders te bepalen. Bovendien zijn ook de gesprekken met ouders en de intervisie voor de ondernemers maatgevend. Tot slot is het pedagogische beleid van Heemhuys in de basis al sterk afgestemd op het bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.