Kinderopvang natuurlijk

headerfoto_8.png

Gea Kikkert

Als opleider is Gea Kikkert vooral geïnteresseerd in de talenten en mogelijkheden van mensen. Eerst in de gehandicaptenzorg en sinds kort binnen de Heemhuys Academie. Ze heeft samen met Clara Selder het volledige scholingsprogramma omgezet in toegankelijke modules die voor iedereen te volgen zijn. Zo is de oorspronkelijk voor de franchise-ondernemers opgezette scholing nu gefragmenteerd ondergebracht op een eigen website en ook te volgen door andere beroepskrachten in de kinderopvang, ouders en belangstellenden. Volgens Gea maakt het niet uit hoeveel ervaring iemand heeft met een onderwerp als zintuiglijke ontwikkeling, gebruik van speelgoed of gezonde voeding. Iedereen volgt zijn eigen proces.

In de gehandicaptenzorg ontdekte Gea dat met name medewerkers in de werkgebieden behoefte aan scholing hadden. Zij heeft hiervoor het initiatief genomen, een scholingsaanbod ontwikkeld en dit verder vorm gegeven. Al snel werd zij gevraagd om binnen de SPW-opleiding, later Medewerker Maatschappelijke Zorg, les te komen geven. Zo groeide ze langzaam uit tot opleider en vervolgens tot opleidingscoördinator. Ze noemt de enorme drive, om haar kennis van het vak op andere werknemers over te brengen, als motor van het geheel. 'Zo kwam het dat ik pas toen ik al opleider was een opleiding tot bevoegd docent heb gevolgd.' Inmiddels werkt Gea al verschillende jaren voor een kinderopvangorganisatie en is ze ook actief binnen de coöperatie Scillz die na- en bijscholing verzorgt in antroposofisch georiënteerde zorg.

Talenten ontwikkelen
Belangrijk voor Gea is de gedachte dat ze mensen zo wil begeleiden dat ze het beste uit anderen kunnen halen. 'Daarvoor is het noodzakelijk naar de talenten van iemand te kijken. De vraag daarbij is hoe kan iemand zich verder ontwikkelen door zijn eigen talenten aan te spreken en wat heeft diegene daarvoor nodig. Wat dat betreft zie ik als begeleider overeenkomsten tussen het werken met medewerkers/begeleiders in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. Wat is jouw rol als begeleider? Soms is het alleen nodig om ruimte en de juiste voorwaarden te bieden, omdat een mens/kind het van nature in zich heeft dat hij of zij zich wil ontwikkelen.'

Liedjes zingen
Omdat Gea het gewend is met gemêleerde groepen te werken, denkt ze dat het goed werkt om binnen de opleiding mensen met verschillende ervaring samen te brengen. 'Doordat ik uitga van het principe ervarings/werkend leren, heeft iedereen zijn eigen leerproces. Zo begin ik bijvoorbeeld met een stukje theorie waar de deelnemers zelf mee aan het werk gaan. Vaak aan de hand van voorbeelden uit de praktijk die ze zelf aandragen. Op het moment dat we gaan oefenen met hoe je een liedje zingt, kan dat ook voor ervaren ondernemers weer een moment van zelfreflectie zijn. Gebruik je een hoog stemmetje of juist je eigen stem.

Uitdaging
Van de opleidingen die Gea binnen de Heemhuys Academie gaat verzorgen, kijkt zij uit naar het thema zintuiglijke ontwikkeling. 'Je zintuigen gebruik je altijd. We zijn één en al zintuig, maar daar wordt bijna nooit over gesproken. Daarom is het extra interessant daarmee bezig te zijn, want als je je meer bewust bent van de rol van de zintuigen, ga je dat zelf ook steeds beter ervaren.'