Kinderopvang natuurlijk

headerfoto_7.png

Opleiding en nascholing

Om te zorgen dat de kinderopvang van Heemhuys professioneel en kindgericht is, werkt Heemhuys met een eigen Heemhuys Academie.

Bovendien zijn veel leidsters van Heemhuysen gekwalificeerd op HBO niveau.

Zij volgen aan de Heemhuys Academie een opleiding die is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en grondhouding ten aanzien van het beroep én van het maatschappelijk ondernemen in de kinderopvang. De opleiding omvat onder andere de modulen: het ondernemerschap als werkprincipe, het persoonlijk ondernemerschap en de pedagogie als professie. Als de ondernemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt de leidster het Heemhuys-certificaat.

De ondernemersopleiding van Heemhuys is exact afgestemd op het pedagogisch beleid dat zo kenmerkend is voor Heemhuys. De opleiding is interactief, inspirerend, praktijkgericht en pragmatisch. Het aanbod is verdeeld over een periode van drie tot vier maanden. In die tijd worden 30 dagdelen scholing aangeboden. Dit is inclusief enkele individuele begeleidingsdagen. De inhoudelijke invulling daarvan is afgestemd op de bestaande kennis en ervaring. Alles is inclusief het maken van een ondernemingsplan en het verzorgen van de inrichting van een Heemhuys.

Al vanaf de start in het jaar 2000 werkt Heemhuys volgens een geheel eigen filosofie. Deze is geïnspireerd op het antroposofische gedachtegoed. Belangrijke thema's daarbij zijn ritme, geborgenheid, eigenheid, natuurbeleven en dat in een kleinschalige setting met een vaste leidster. De filosofie heeft betrekking op verschillende leergebieden in de pedagogiek waarbij naast bedrijfskunde ook de omgang met de ouders en de maatschappelijke omgeving aan bod komen. Daarom zijn er diverse modules ontwikkeld die daarbij aansluiten.

· Pedagogiek; zowel algemeen als methodisch-didactisch. Tot dit vak behoren thema's als hygiëne, een elementair inzicht in kinderziekten, voeding, warmtehuishouding enzovoort.
· Algemene menskunde, waarbij het idee van de 'lerende mens' centraal staat in de 'driehoeksrelatie' leidster-kind-ouder.
· Bedrijfskunde, gericht op de vraagstukken waar franchise-nemers in de kinderopvang mee te maken hebben.
· Biografiekunde, waarbij het gaat om de individuele ontwikkeling van de leidster.

Tot de verplichting van de leidster behoort ook het volgen van permanente nascholing. De Heemhuys Academie organiseert deze nascholing.