Kinderopvang natuurlijk

headerfoto_standaard.png

Om te zorgen dat de kinderopvang van Heemhuys professioneel en kindgericht is, werkt Heemhuys met een eigen Heemhuys Academie. Bovendien zijn veel leidsters van Heemhuysen gekwalificeerd op HBO niveau. 

Daarnaast volgen zij aan de Heemhuys Academie een intensieve opleiding die is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en grondhouding, zowel ten aanzien van het beroep, als van het maatschappelijk ondernemen in de kinderopvang. De opleiding omvat onder andere de modulen: het ondernemerschap als werkprincipe, het persoonlijk ondernemerschap en de pedagogie als professie. Als de ondernemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt de leidster het Heemhuys-certificaat. 

De ondernemersopleiding van Heemhuys is exact afgestemd op het pedagogisch beleid dat zo kenmerkend is voor Heemhuys. De opleiding is interactief, inspirerend, praktijkgericht en pragmatisch. Het aanbod is verdeeld over een periode van drie tot vier maanden. In die tijd worden 30 dagdelen scholing aangeboden. Dit is inclusief enkele individuele begeleidingsdagen. De inhoudelijke invulling daarvan is afgestemd op de bestaande kennis en ervaring. Alles is inclusief het maken van een ondernemingsplan en het verzorgen van de inrichting van een Heemhuys

Al vanaf de opstart ongeveer vijftien jaar geleden werkt Heemhuys volgens een geheel eigen filosofie. Deze is geïnspireerd op het antroposofische gedachtegoed. Belangrijke thema's daarbij zijn ritme, geborgenheid, eigenheid, natuurbeleven en dat in een kleinschalige setting met vaste leidster. Omdat de filosofie betrekking heeft op verschillende leergebieden in de pedagogiek, maar ook bedrijfskunde en de omgang met de ouders en de maatschappelijke omgeving aan bod komen, zijn er diverse modules ontwikkeld die daarbij aansluiten.

· Pedagogiek; zowel algemeen als methodisch-didactisch. Tot dit vak behoren thema's als hygiëne, een elementair inzicht in kinderziekten, voeding, warmtehuishouding enzovoort.
· Algemene menskunde, waarbij het idee van de 'lerende mens' centraal staat in de 'driehoeksrelatie' leidster-kind-ouder.
· Bedrijfskunde, gericht op de vraagstukken waar franchise-nemers in de kinderopvang mee te maken hebben.
· Biografiekunde, waarbij het gaat om de individuele ontwikkeling van de leidster.

Tot de verplichting van de leidster behoort ook het volgen van permanente nascholing. De Heemhuys Academie organiseert deze nascholing. Leidsters hebben de verplichting elk jaar een aantal accreditatiepunten te behalen.

 

kaartje nederland

'Weet je waar ik zo gecharmeerd over was toen ik voor het eerst bij je was? Dat je de voetjes van de kinderen masseert en die pantoffeltjes die op de verwarming liggen.'